Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis’ten geçti

İçerisinde bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı Askeri Ceza Kanunu ve Kimi kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi.

TBMM’de kabul edilen unsurlara nazaran, firar ve müsaade tecavüzü üzere cürümlerle ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle söz almayı imkansız hale getiren zarurî hallerde, ilgilinin sözü alınmayacak.

Erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp materyaline ziyan vermek cürmünden kast yahut ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen ziyanı tazminle sorumlu olmayacak.

Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi, birer yıllık müddet ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı’nca uzatılabilecek.

KADEME DÜZENLEMESİ

Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden misyona başlatılacak. Vazifede olan ve emekli çalışana de bir kademe intibakı sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı takımlarında çalışan kamu vazifelileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari süreç ve hareketlerden doğan uyuşmazlıkların tahlilinde ilgilinin vazife yaptığı yerin idari yargı yetkisi istikametinden bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.

Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin rektör dahil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun döner sermayeye ait kararları uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KARARI

Yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Buna nazaran, ‘askerliğe elverişli’ kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak. İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.