Rapor yayımlandı: Okuldan kopuş olabilir

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “6 Şubat 2023 Tarihli Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Eğitime Etkileri” başlıklı bir rapor hazırladı.

Bölgede 2021-22 öğretim yılı verilerine göre, 5-17 yaş grubunda yaklaşık 203 bin 483 çocuk eğitim dışındaydı. Raporda, okulla bağı zayıflayan çocukların, afet sonrasında da eğitime dönmeme olasılığının arttığına dikkat çekiliyor. Afetlerin eğitim hakkının ihlaline yol açabildiği ve nitelikli eğitim hakkına erişimdeki engeller nedeniyle çocukların ihmal, istismar ve şiddet riskleriyle karşı karşıya olabileceği vurgulanıyor.

Rapordaki bazı bulgular, ihtiyaçlar ve öneriler arasında şunlar yer alıyor:

  • Depremden en çok etkilenen 10 ilde yükseköğretim öncesi kademelerde, 2021-22 öğretim yılı istatistiklerine göre toplam 12 bin 550 okul, 3 milyon 972 bin 75 öğrenci ve 209 bin 719 öğretmen bulunuyordu. Bu bölgelerde bulunan mülteci öğrenci sayısı ise 358 bin 376’ydı.
  • Özel önlem gerektiren, eğitimden kopma riski olan gruplar arasında okulöncesi çağındaki, mülteci, özel eğitim ihtiyacı olan, köy okullarında okuyan çocuklar ve kız çocuklar yer alıyor.

KIZLAR İÇİN RİSK FAZLA

  • Çocukları kırılganlaştıran, yoksulluk, engellilik gibi kesişimsel durumlarda riskler kız çocuklar için daha da artıyor. Kız çocukların okula dönüşlerine öncelik verilmesi, eğitimle bağlarının korunması bu risklere yönelik etkili müdahalelerin başında geliyor.
  • Zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için okulöncesi eğitimdeki öğrencilerin afet sonrasında bölgede ya da göç ettikleri ilde okula dönmesinde yaşanabilecek sorunlara yönelik önleyici tedbirlerin alınması önemli.
  • Öğretim programları bölgenin koşullarına ve öğrencilerin farklılaşabilecek ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli, bu kapsamda öğretmenlerin ve öğrencilerin travmayla başa çıkmalarını kolaylaştıracak barış ve yurttaşlık eğitimi gibi konulara ağırlık verilmesi değerlendirilmeli.
  • Psikososyal desteğin yanı sıra sanatsal ya da sportif çalışmalar da sunulmalı; MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bu yönde işbirliği güçlenmeli.
  • Deprem bölgelerinde çocuk istismarına yönelik kontrol takip mekanizmaları yaratılmalı, risklere ortam yaratabilecek koşulları giderecek tedbirler alınmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir