Bayburt Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak! Başvuru şartları belli oldu

Bayburt Üniversitesi personel alımı ilanı yayınladı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; üniversite bünyesine lise, önlisans ve lisans mezunu personel alınacak. İlana nasıl başvuru yapılacağı ve detayları aşağıda yer almaktadır.

MEZUNİYETE GÖRE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Lise Mezunu: 15 Koruma ve Güvenlik Personeli, 25 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 3 Teknisyen

Önlisans Mezunu: 11 Büro Personeli

Lisans Mezunu: 1 Kütüphaneci, 1 Mühendis, 1 Programcı, 2 Tekniker, 9 Büro Personeli.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi ve akıl hastalığı bulunmamak. 

  • Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

  • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir. 

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, 

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

1) En az ortaöğretim mezunu olmak. 

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak, 

4) Son başvuru tarihi itibarıyla 2023-02 nolu ilan için 40 yaşını, 2023-01 ve 2023-03 nolu ilanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak. 

5) Erkek adaylar için 170 cm’den kısa, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilosunu gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.) 

6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 

8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması(Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır), 

9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversiteden onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak. 

PROGRAMCI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelinde yer alan Programcı pozisyonu için yazılı ve/veya sözlü sınavı sonucu asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 

DİĞER UNVANLAR 

1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet, sertifika ve tecrübe şartını sağlıyor olmak. 2) Son başvuru tarihi itibarıyla 2023-05 Nolu ilan için 40, diğer ilanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Formu (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir), 2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

3) Hizmet Dökümü E-devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.) 

4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi, 

5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

6) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu), 

7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir), 8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin edilecektir) – Sağlık beyanı yeterli olup, sağlık raporuna gerek görülmemektedir.

9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır. 

10) Destek Personeli(Şoför), Tekniker ve Teknisyen kadrosuna başvuran adayların tecrübe süresinin tespitinde e-devletten alınan hizmet dökümü kullanılacak olup, tecrübenin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş deneyim belgesinin eklenmesi gerekmektedir. 

11) Büro Personeli(Kalite Yönetimi) kadrosu için talep edilen sertifika fotokopisi. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı şekilde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 14/08/2023 – 28/08/2023 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT) olacak şekilde şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx