TBB: Yargı organları hak ihlali yaratamaz, Can Atalay serbest kalmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle; Milletvekili Can Atalay’ın kararın verildiği 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren cezaevinden salıverilmemiş olması kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının tekrar ihlali demektir. Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması ayrıca görevi kötüye kullanmadır. Yargı organlarının ortada apaçık duran Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Milletvekili seçilmiş Ş. Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren bir tutum içinde olması hukuka aykırıdır ve hiçbir mazereti olamaz. Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve halen cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve avukat Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesini açıklamasının ardından bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği’nden geldi. TTB, kısa kararın derece mahkemesine “hemen” gönderilmesinin amacının, kararın “gecikmeden, derhal” yerine getirilmesi ve böylece Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması olduğunu bildirdi.

TBB’nin Can Atalay hakkındaki açıklamasının tam metni şöyle:

“Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusu (B.B. 2023/53898) hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı 25.10.2023 tarihinde verilmiştir. Kısa karar örneği aynı gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Kısa kararın derece mahkemesine “hemen” gönderilmesinin amacı, bu kararın “gecikmeden, derhal” yerine getirilmesi ve böylece Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasıdır.

Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli kararına göre Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve bu nedenle mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasını, özgürlüğünden yoksun bırakılma halinin sona erdirilerek ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanmasını çok açık olarak karar altına almıştır.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetenin 32352 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Anayasanın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın kendisine gönderildiği 25 Ekim 2023 tarihinden beri Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmemiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle; Milletvekili Can Atalay’ın kararın verildiği 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren cezaevinden salıverilmemiş olması kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının tekrar ihlali demektir. Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması ayrıca görevi kötüye kullanmadır.

Yargı organlarının ortada apaçık duran Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Milletvekili seçilmiş Ş. Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren bir tutum içinde olması hukuka aykırıdır ve hiçbir mazereti olamaz.

Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu”

TIKLAYIN | AYM’nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı: “Yargı, yasama dokunulmazlığının kapsamını belirleyemez”

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU YAZDI: TİP milletvekili Can Atalay için gözler “durma” kararı verilip verilmeyeceğinde

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx